NAGRODY I CERTYFIKATY

 
Po 3 latach pracy w projektach eTwinning czas na małe podsumowania :)
 
 
Wszyscy uczestnicy projektów poświęcili wiele czasu
i włożyli wiele wysiłku, energii i entuzjazmu w realizację tych przedsięwzięć.
Ale warto było - owoce naszej wspólnej pracy zostały dostrzeżone i docenione,
czego wyrazem są następujące nagrody i certyfikaty:
 
 
Krajowa Odznaka Jakości
 
za projekt  "Let the children sing"
 
 
 
Krajowa Odznaka Jakości
 
za projekt "Xmas Festival"
 
 
Krajowa Odznaka Jakości
 
za projekt "Kids aroud the world - let's celebrate"
 
 
 
Europejska Odznaka Jakości
 
za projekt "Kids aroud the world - let's celebrate"
 
 
 


Polityka obs?ugi ciasteczek