KURS - MALTA 2012

 

W dniach 6-17 sierpnia 2012 roku uczestniczyłam w kursie "Teacher Training for Teachers of English as a Foreign Language - Practical Teaching Skills, Methodology and Bi-lingual Education in Malta".

Wyjazd odbył się w ramach grantu przyznanego mi z programu Unii Europejskiej

Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme):

"Comenius - Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej”

Kurs przeznaczony był dla nauczycieli języka angielskiego jako obcego i obejmował zarówno zagadnienia lingwistyczno-realioznawcze służące podnoszeniu kompetencji językowych i kulturowych uczestników, jak i doskonalenie w zakresie metodyki nauczania.

W mojej grupie szkoleniowej znalazło się 10 uczestników (5 nauczycieli z Hiszpanii, 2 osoby z Polski

oraz po jednej z Francji, Turcji i Czech).

Stosowano różnorodne metody i formy pracy m.in. obserwacje, praca w grupach, praca metodą projektów, seminaria, wykłady, wizyta w maltańskiej placówce oświatowej, panele dyskusyjne, zajęcia konwersacyjne.

Tematyka zajęć obejmowała m.in. współczesne kierunki i metody nauczania języków obcych w różnych kontekstach edukacyjnych, interakcje językowe w klasie, zagadnienia z zakresu fonetyki, fonologii, gramatyki, leksyki, sprawności receptywnych i  produktywnych oraz funkcji językowych, zapobieganie interferencji językowej, wykorzystanie multimediów, zarządzanie czasem i zespołem klasowym, efektywne wykorzystanie różnorodnych materiałów dydaktycznych. planowanie zajęć w kierunku rozwijania zintegrowanych sprawności i funkcji językowych, uwarunkowania edukacyjne i kulturowe na Malcie, zagadnienia edukacji dwujęzycznej, dzielenie się wiedzą, pomysłami i doświadczeniem przez uczestników.

 

W programie kursu znalazły się również wycieczki pozwalające na  poznanie bogactwa dziedzictwa kulturowego i historycznego  oraz najpiękniejszych zakątków Malty.

Zaraszam do obejrzenia krótkiej prezentacji :)

 

opracowała:

Justyna Łęska

 Polityka obs?ugi ciasteczek