KURS W WIELKIEJ BRYTANII

 

 

RELACJA Z KURSU W WIELKIEJ BRYTANII


 

W sierpniu 2008 r. uczestniczyłam w kursie metodyczno - językowym w Brighton w Wielkiej Brytanii. Wyjazd odbył się w ramach grantu przyznanego mi z programu COMENIUS:

„Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej” http://comenius.org.pl

Szkolenie ("English in the Primary Classroom") przeznaczone było dla nauczycieli języka angielskiego pracujących w szkołach podstawowych. Obejmowało zarówno zagadnienia metodyczne wprowadzane w formie warsztatów,  jak również moduł lingwistyczno – realioznawczy pozwalający na doskonalenie kompetencji językowych i kulturowych uczestników.  Stosowano różnorodne metody i formy pracy m.in. nauczanie w grupach oraz w parach, prace projektowe, prezentacje wideo, zajęcia konwersacyjne, praca na materiale autentycznym, zajęcia z komputerem. Tematyka warsztatów metodycznych obejmowała zagadnienia praktycznego wykorzystania multimediów w nauczaniu, stosowania elementów dramy,  zajęć artystycznych, gier i zabaw, opowiadań i książek oraz piosenek i wierszy na lekcjach języka angielskiego.Polityka obs?ugi ciasteczek