KONKURS "ZUCH"

 
 

 

Ogólnopolski konkurs "Zuch" z języka angielskiego, organizowany przez Centrum Edukacji Szkolnej, sprawdza znajomość słownictwa oraz podstawowych zwrotów.
W tym roku odbędzie się 19 marca. 
Test konkursowy składa się 21 pytań o różnej skali trudności i zawiera następujące zagadnienia programowe:

 

Klasa I


Przedstawianie się
Powitanie i pożegnanie
Liczby do 20
Kolory
Członkowie rodziny
Pomieszczenie w domu i mieszkaniu
Zabawki
Zwierzątka domowe i na farmie
Przybory szkolne
Owoce i słodycze
Odpowiedzi na pytania: What’s this?, How many?
Polecenia nauczyciela


Klasa II


Poszerzony zakres programowy dla całej klasy I oraz:
Liczby do100
Moje ciało
Ubrania
Opis postaci - przymiotniki
Dni tygodnia i miesiące
Wyposażenie domu
Codzienne czynności
Święta Wielkanocne i Boże Narodzenie
Określenie położenia przedmiotów, podstawowe przyimki miejsca
Czasowniki: be, have/have got, can, like, love
Umiejętności
Zwierzęta z ZOO
Pytania i zdania przeczące
This/That
Pogoda
Zajęcia w wolnym czasie


Klasa III


Poszerzony zakres programowy dla całej klasy II oraz:
Liczby do 1000
Jedzenie, nazwy posiłków
Sport i wypoczynek
Zwierzęta dzikie i egzotyczne
Pory roku
Ważne miejsca w mieście
Opis czynności i sytuacji
Czas zegarowy
Zakupy, sklepy, ceny w brytyjskiej walucie
Moje hobby
Moje urodziny
Człowiek w pracy
Pytania i odpowiedzi o czynności codzienne
Co robimy w tym momencie
Przymiotniki opisujące zwierzęta; czasowniki: jump, climb, run, walk, swim, fly, live, eat

 


Polityka obs?ugi ciasteczek