Ogłoszenia

Dec 16, 2014

Ferie w mieście


 

Proszę o pisemną informację, czy Państwa dziecko będzie korzystało
z oferty wypoczynku zimowego  w ramach "Ferii w mieście" .
 
Zajęcia  (sportowe, tanecze, ruchowe, plastyczne, ogólnorozwojowe,  multimedialne,  filmy edukacyjne,
zabawy z językiem angielskim, zabawy na powietrzu) 
 
prowadzone będą przez nauczycieli na terenie szkoły
w pierwszym tygodniu ferii zimowych (2 - 6 lutego 2015) w godz.9:00- 13:00.


Polityka obs?ugi ciasteczek