Ogłoszenia

Nov 1, 2014

Listopadowe ogłoszenia ;)


 

4 listopada - wyjazd autokarem do Fortum (bezpłatny, w czasie zajęć)

Ważna informacja od organizatora: ze względów bezpieczeństwa obowiązuje płaskie, kryte obuwie oraz ubranie wierzchnie zakrywające ciało.

7 listopada odbędą się badania stóp (dla uczniów, kktórych rodzice wyrazili pisemnie chęć i zgodę na ich wykonanie).

10 listopada - dzień wolny od zajęć dydatycznych; świetlica pracuje zgodnie z planem.

11 listopada - Święto Niepodległości - dzień wolny.Polityka obs?ugi ciasteczek